De naam van onze stichting betekent ‘mijn naaste’ in het Servo-Kroatisch. Daarmee geven we ook gelijk aan wat onze voornaamste doelstelling is, namelijk het verlenen van hulp, in welke vorm dan ook, aan onze naaste. De laatste jaren zijn we voornamelijk actief in Bosnië-Herzegovina. Voorheen hebben we ook projecten in Kroatië gehad. We verlenen deze hulp vanuit de aanmoediging die Jezus ons geeft in Matteüs 25:40: 

‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

We hopen door ons werk ook onze christelijke overtuiging, die gestalte krijgt in Gods liefde, te delen met onze broeders en zusters in Bosnië-Herzegovina.

Hoe het allemaal begon...

In het voorjaar van 1995 zijn er naast ons huis in Hardinxveld-Giessendam vier units geplaatst voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen. In eerste instantie waren dit voornamelijk mensen uit voormalig Joegoslavië (vanwege de Joegoslavië oorlog), maar later kwamen er ook vluchtelingen uit andere landen in de units terecht. Met velen van hen onderhielden we intensief contact en hier zijn dan ook verschillende vriendschappen uit ontstaan. Hoewel hun vaderland Joegoslavië na de oorlog niet meer bestond, zijn velen van hen na het bereiken van het ‘Dayton akkoord’, en dus de vrede, teruggekeerd naar hun geboortegrond. In 1998 hebben we voor het eerst een aantal van deze contacten bezocht in Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina. Hoewel we wisten dat we naar een voormalig oorlogsgebied vertrokken, waren we verbijsterd door wat we aantroffen: enorme vernielingen, schrijnende armoede en een gebrek aan alle eerste levensbehoeften. De nood, welke nog steeds aanwezig is, heeft ons gemotiveerd om deze regio jaarlijks te bezoeken en waar mogelijk te ondersteunen. Waar we het eerste jaar slechts met een aantal zakken kleding vertrokken, hadden we het tweede jaar een busje en een aanhanger vol hulpgoederen verzameld, het jaar daarop een vrachtwagen en op dit moment gaan er meerdere hulptransporten per jaar richting Bosnië-Herzegovina.

Moj Bliznji vandaag

Omdat we zagen dat de armoede en dus ook de hulpvraag vanuit met name Bosnië-Herzegovina niet afnam, hebben we in 2004 de stichting ‘Moj-Bliznji’ opgericht. Onze hulp is momenteel vooral gericht op de steden Prijedor en Banja Luka waar we samenwerken met lokale zendings- en ontwikkelingsorganisaties. Beide steden zijn gelegen in de Servische Republiek van Bosnië-Herzegovina.

Naast kleding, fietsen, meubels, medische apparatuur, schoolmeubels en schoolartikelen hebben we de afgelopen jaren ook een tiental kansarme families van een (prefab) woning kunnen voorzien. Daarnaast hebben we twee prefab gebouwen vanuit Nederland getransporteerd, waarvan er een dienst doet als afkickkliniek en de ander als kamphuis voor zendingswerk onder Bosnische kinderen en jongeren.