Vluchtelingen in Hardinxveld

In het voorjaar van 1995 zijn er naast onze woning in Hardinxveld-Giessendam 4 units geplaatst, met als bestemming tijdelijke opvang voor vluchtelingen. In de eerste instantie waren dat allemaal mensen uit voormalig Joegoslavië, en later ook uit andere landen. Met de meeste van deze mensen hadden wij intensief contact, wat zich voortzette nadat ze terug waren teruggekeerd naar hun vaderland. Verschillende van hen zijn nl. teruggekeerd na het bereiken van het Daytonakkoord.
 

 

Eerste keer naar Joegoslavië

Toen wij 1998 voor de 1e keer in voormalig Joegoslavië aankwamen, waren we verbijsterd over de vernielingen en de grote armoede, er was gebrek aan alles wat voor ons heel vanzelfsprekend is. Het een en ander resulteerde in het opzetten van hulptransporten naar deze gebieden, met name naar Bosnië. Vanaf 1998 tot nu zijn we elk jaar met humanitaire goederen. bestaand uit kleding, schoeisel, fietsen, ziekenhuismateriaal, etc. naar dit gebied afgereisd. Zo hebben wij in Vitcovice (dichtbij Doboi) een lagere school weer opgebouwd. Ook hebben we ondertussen 4 gezinnen, zowel in Kroatië als Bosnië van een nieuwe woning voorzien.

Hulp blijft nodig

Al deze activiteiten resulteerde in 2004 tot het oprichten van onze stichting. Mede omdat de armoede ons inziens zeker in Bosnië niet echt afneemt blijft hulp noodzakelijk, gezien ook de verzoeken om hulp die onze kant opkomen. Sinds 2008 tot heden richten wij onze meeste activiteiten op Preijdor. Dit is een gemeente in het noord oosten van Bosnië, gelegen in het gebied Republic Serpska.
 

"Wat gij voor mijn minste broeders hebt gedaan hebt gij voor mij gedaan."

 

Bread of Life

Sinds 2007 werkt Moj-Bliznji nauw samen met de evangelische stichting Bread of Life. Het doel van deze stichting is evangeliseren door hulp te bieden aan de (kansarme) medemens. De stichting word gerund door dominee Danko Malesevic een zeer inspireerde persoon met een enorme drive en hart voor zijn naaste. Dankzij deze stichting kunnen we met vertrouwen (financiële) middelen verzamelen en transporteren naar Bosnië omdat we weten dat het in goede handen is. Voor ons als stichting is dat een geruststellende gedachte omdat we zelf niet de mogelijkheid hebben om fulltime in Bosnië aanwezig te zijn.